Search
РУСՀԱՅENG

Ընդհանուր տեղեկություն

«ՌԱՕ ՄԱՐՍ» ՓԲԸ-ի տարածքում

արդյունաբերական-արտադրական տիպի ԱՏԳ` բարձր, գիտատար տեխնոլոգիաներ և արտադրություններ ռազմավարական ուղղվածությամբ

«ԵրՄՄԳՀԻ» ՓԲԸ-ի տարածքում

տեխնիկա-կիրառական տիպի ԱՏԳ` high-tech ոլորտի նորարարությունների, գիտահետազոտական և փորձարարակոնստրուկտորական աշխատանքների (R&D) և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման ռազմավարական ուղղվածությամբ

կարդալ ավելին
ԱՏԳ-ի հիմնական առավելությունները

Առավելություններ և շահավետ պայմաններ պոտենցիալ ռեզիդենտների համար

  • ԱՏԳ ռեզիդենտները ազատվում են բոլոր հարկերից` բացառությամբ եկամտային հարկից աշխատավարձի գծով 
  • եկամտահարկ -0%
կարդալ ավելին
ԱՏԳ «ՌԱՕ Մարս» ՓԲԸ-ի հիման վրա

«ՌԱՕ Մարս» ՓԲԸ-ում ԱՏԳ տարածքի ենթակառուցվածքը

  • 55 799 քմ արտադրատնտեսական տարածքներ,
  • 10 908 քմ գրասենյակային տարածքներ:
կարդալ ավելին
ԱՏԳ «ԵրՄՄԳՀԻ» ՓԲԸ-ի հիման վրա

«ԵրՄՄԳՀԻ» ՓԲԸ-ի ԱՏԳ տարածքում

  • Երևանի կենտրոնում հնարավորություն կունենա պոտենցիալ վարձակալներին տրամադրելու 27 000 քմ գրասենյակային տարածքներ
կարդալ ավելին© Copyright: ALLIANCE
G. Manukyan